herstel leefomgeving
eerlijk verdeeld
kortdurende noodhulp
kerken samen in actie
medische zorg
boten voor vissers
een nieuwe start
radioproject
wederopbouw
begeleiding kinderen
herbouw dorpscentra
een verstoten groep

Atjeh werd drie jaar geleden zwaar getroffen door de tsunami. ICCO & Kerk in Actie werkten mee aan de wederopbouw van deze regio. Samen met onze partnerorganisatie Elsake hebben we vlak na de Tsunami praktische hulp verleend in Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Simeulue.

Noodgedwongen moesten vrijwilligers van diverse hulporganisaties de slachtoffers bergen. Ook Elsaka werkt mee aan het ruimen van puin, het begraven van lijken, het schoonmaken van land en gebouwen en aan het weer begaanbaar maken van de wegen.

Elsaka begint het herstelproces vrijwel direct na de ramp, zodat het leefgebied van de bewoners snel kan worden opgebouwd. Op 20 locaties zijn scholen, kantoren en religieuze gebouwen opgeruimd en schoongemaakt. In totaal is op Atjeh 300 hectare grond vrij gemaakt van puin. 25 kilometer weg is hersteld en opengesteld. ELSAKA heeft 18.000 vrachtwagens vol puin afgevoerd naar een stortplaats. Motorfietsen, auto's' en andere goederen zijn teruggebracht naar de eigenaren.

Door 96 hectare meertjes voor de garnalenkwekerij te herstellen, blies Elsaka de economie nieuw leven in.

Kleine en middelgrote bedrijven op Atjeh ontvingen financiële steun. Met de hulp van Elsaka kon deze vrouw haar werkzaamheden hervatten. 200 families uit de tentenkampen en de dorpen en steden ontvingen een microkrediet. De meeste van hen zijn weduwe of weduwnaar. Voorafgaand aan de verstrekking van het geld worden de ontvangers getraind in handeldrijven. De mensen leren hoe ze zonder hulp van kredieten en giften een bedrijfje kunnen runnen.

Een huis om in te wonen, voorzichtig wordt het een plek om in te leven en van te genieten. Een veilige basis. ICCO & Kerk in Actie gingen ervoor, samen met Elsaka en de bewoners van Atjeh. Het huizenbouwproject in Lampaseh Aceh Village ging in november 2005 van start. In april 2006 waren de huizen klaar en betrokken 52 gezinnen hun nieuwe woning. De huizen werden toegewezen aan de inwoners van een tentenkamp. Ook in het opbouwgebied Nanggroe Aceh Darussalam bouwde Elsaka huizen.
Elsaka werkte als enige (lokale) hulporganisatie in het dorp Lampaseh Atjeh, niet ver van de Bandah Atjeh. Van de 5.336 inwoners overleefden slechts 933 mensen de tsunami. 80% van de overlevenden is naar het dorp teruggekeerd.

Dhr. Kuntoro Mangkusubroto, voorzitter van NAD-NIAS (BRR ), overhandigt symbolisch de huissleutel aan één van de nieuwe bewoners. Deze Indonesische overheidsinstelling maakte een keuze uit verschillende nationale hulpverleningsprogramma's en bewaakte de voortgang van de projecten.

Ongeveer tweederde van de ontvangen giften is ingezet in het zwaar getroffen Indonesië. ICCO & Kerk in Actie waren actief op het eiland Nias en in de regio Atjeh: Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Simeulue.

Direct na de ramp konden drie partners van ACT dankzij de steun uit Nederland direct beginnen met het verlenen van noodhulp in Indonesië. Eén van deze partners is de Church World Service Indonesia, die sinds 1964 noodhulp en ontwikkelingsprogramma's uitvoert in Indonesië. De CWS verstrekte in de eerste periode aan 4000 families voedsel en goederen.

Overblijfselen van huizen en levens langs de kust van Banda Aceh, een jaar na de tsunami in december 2004.

Op deze foto zijn we inmiddels anderhalf jaar verder. Ibrahim Abbassayah maakt deel uit van het team van CWS dat helpt bij de herbouw van huizen in het dorpje Meue in het Pidie district in Indonesië. De Church World Service Indonesia heeft gezorgd voor materialen voor tijdelijke en permanente huisvesting aan zo'n 2000 families.

Dit is Marzuki Arsyad. Hij verloor dertien familieleden en werkt nu samen met zijn buren mee aan herbouwwerkzaamheden in de buurt Mulia in Banda Aceh.

De Church World Service zorgde tevens voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 800 huishoudens en 50.000 ontheemden.

Dit meisje volgt een door ICCO & Kerk in Actie ondersteund programma voor traumaverwerking in de lokale school van het dorpje Krueng Kala in het zuiden van Banda Aceh.

Via ACT-partner YEU (Yakkum Emergency Unit) gaven wij ook medische hulp. Op de foto een mobiele kliniek waar inwoners van het district Mesjid Raya in de omgeving van Aceh Besar terecht kunnen voor gratis medische hulp. Dit busje brengt ook aanvullend voedsel mee voor kinderen en zwangere vrouwen.

Suriani is 30 jaar en moeder van de vijf maanden oude Putri. Suriani en haar dochter maken geregeld gebruik van de medische diensten van de mobiele kliniek van YEU. Suriani overleefde de tsunami doordat ze tijdig op een heuvel wist te komen. “Mijn dochter is gezond. We krijgen aanvullende voeding van de medische kliniek en zijn daar ook onder controle”, aldus Suriani.

Een verpleegkundige van de YEU-gezondheidskliniek meet de bloeddruk bij een patiënt. Deze kliniek behandelt dertig tot veertig patiënten per dag. De medische hulp is gratis. Patiënten krijgen een kaart die ze bij een volgend bezoek mee moeten nemen. Als men dit nalaat, wordt wel een vergoeding gevraagd.

De hulp via het ACT-netwerk was tevens gericht op het versterken van de positie van vrouwen en het opzetten van inkomensgenererende activiteiten. Zo kon de negentienjarige Mida Waruwu profiteren van de naaicursus die ACT-partner BPG PGI-D in haar dorp organiseerde. Mida: “Ik ben erg blij met deze cursus. Voortaan bespaar ik geld doordat ik mijn eigen kleding kan maken. Ook verwacht ik voortaan wel inkomsten uit het maken en herstellen van kleding te kunnen halen.”

Via ACT hebben Kerk in Actie & ICCO veel geïnvesteerd in het herstel van de leefomgeving van de overlevenden. De lokale partner Church World Service bouwde 124 nieuwe huizen in een van de wijken van Lampu Kawat in Aceh. Het huis op de foto is feestelijk versierd omdat het binnenkort in gebruik genomen wordt. De huizen zijn gebouwd van steen en hout.

Drie jaar na de tsunami neemt het leven steeds meer z'n gewone gang. Deze vrouwen werken eendrachtig aan een Ranup Lampuan, een traditioneel geschenk gemaakt van verschillende soorten bladeren. De neef van één van de vrouwen zal ter gelegenheid van zijn verloving met deze Ranup Lampuan worden verblijd.

ICCO & Kerk in Actie hebben ongeveer 20% van de ontvangen gelden ingezet in Sri Lanka. Een deel hiervan ging naar partnerorganisatie ECLOF, die gespecialiseerd is in microfinancieringen. In Sri Lanka heeft ECLOF een speciaal microkredietprogramma voor slachtoffers van de tsunami.

Priyanthi is één van de mensen die een lening van ECLOF kreeg. Vóór de tsunami had zij samen met haar man een eigen bedrijfje: ze maakten zoutjes en verhandelden die. De tsunami beschadigde het huis van Priyanthi en haar man Sunimal. Ze ontvingen de eerste twee maanden voedselhulp en 50 dollar om van te leven.

Na maanden leek hun hoop te vervliegen, tot Priyanthi in contact kwam met ECLOF. Ze kreeg een lening van 100 dollar. Hiervan kocht ze een tafel om aan te werken, vormpjes voor het deeg, een deegroller en een enorme pan. Het resterende geld gebruikte ze om voorraden in te slaan: meel, kokosolie, zout en peper.

Echtgenoot Sunimal verkoopt de zoutjes. Het gaat goed met hun onderneming. Priyanthi zegt trots dat er veel vraag naar haar product is. Ze biedt de zoutjes aan in kleine verpakkingen en in gezinsverpakkingen. Inmiddels heeft Priyanthi twee vrouwen in dienst om haar te helpen. Na aftrek van al hun kosten is het echtpaar in staat 15 dollar per maand te sparen. Na afbetaling van de eerste lening, binnenkort, willen ze voor het bouwen van een aparte werkruimte een tweede lening bij ECLOF aanvragen.

Ook verstrekte ECLOF een lening voor het opstarten van een onderneming in het maken van bezems. Het bedrijfje bestaat uit vieren mensen, die per dag 150 bezems ontwikkelen.

Het microkredietprogramma van ECLOF is succesvol. 99% van de verstrekte leningen wordt terugbetaald. Dit succes is te danken aan het intensieve contact tussen de medewerkers van ECLOF en de groepen die leningen ontvangen. ECLOF is alleen actief in gebieden waar geen andere verstrekkers van microkredieten zijn.

In India werkten ICCO & Kerk in Actie samen met de lokale organisatie SAVE (Social Awareness and Voluntary Education) aan een goede gezondheidszorg voor de overlevenden van de Tsunami. SAVE bouwde sanitaire voorzieningen en investeerde veel in voorlichting. Een speciaal voorlichtingsteam, bestaande uit een arts en vijf verpleegkundigen, gebruikten diverse methoden, zoals theather, muziek en posters om mensen te informeren over wat ze zelf kunnen doen om gezond te blijven.

SAVE richtte de aandacht vooral op kinderen, vrouwen en mensen zonder familie. Voor 50 weeskinderen is opvang gevonden in familieverbanden.

SAVE was actief in tien dorpen in het district Nagapattinam aan de oostkust. Omdat een goede hygiëne essentieel is voor een goede gezondheid, bouwde de organisatie tien gemeenschappelijke toiletblokken, duizenden individuele toiletten en 24 kindertoiletten voor de crèches. Ook heeft SAVE voor 24 waterputten gezorgd.

Voor de kinderen liet SAVE drie speeltuinen bouwen, waarin ze zich lekker kunnen uitleven. Verder bekommerde de organisatie zich ook om de gezondheid van de geest: er werden trainingen georganiseerd over psychosociale hulpverlening. Gemeenschapsleiders, vrouwen en jongerenwerkers namen hieraan deel.

Verslagenheid. Ook de bevolking van Sri Lanka stond drie jaar geleden machteloos. Bijna een kwart van de hulp is gegaan naar steun voor Sri Lanka. ICCO & Kerk in Actie gaven financiële steun aan de NCCSL. Dit is de Nationale Raad van Kerken van Sri Lanka. De NCCSL is lid van de alliantie Action Churches Together en heeft een groot netwerk en kon in heel Sri Lanka getroffenen bijstaan.

Met de steun uit ons land organiseerde NCCSL een intensief opbouwprogramma, dat deel uitmaakt van het grote ACT International 'Asia Earthquake & Tsunamis' programma. De eerste zes maanden werd noodhulp gegeven. Vervolgens heeft de NCCSL met de aangesloten kerken aan de wederopbouw gewerkt. Het accent van de hulp lag op nieuwbouw, reparatie van huizen en herstel van het levensonderhoud. Ook in de kerken op Sri Lanka werd gecollecteerd voor noodhulp. Veel van deze kerken hebben een eigen noodhulpteam opgezet. De coördinatie was in handen van NCCSL.

In de noodhulpfase heeft NCCSL zich toegelegd op de distributie van voedsel, noodhulpgoederen, transport van ontheemden naar veilige plaatsen en medische en psychosociale zorg. In heel Sri Lanka waren doktoren aan het werk in vluchtelingenkampen. In het noorden was NCCSL onder andere actief in Jaffna en het Kilinochchi district. In het oosten in Trincomalle en Batticaloa en in het zuiden in Tangalle en het Galle district. In het westen is gewerkt in Colombo en Kalutara.

NCCSL werkte mee aan het opzetten van kleinschalige economische activiteiten. Ook voor de vissers.

Vissers waren in staat om hun werk te hervatten. Inclusief de vissers, werden 4.700 bewoners geholpen bij het hervatten of starten van hun werkzaamheden.

Een visser op Sri Lanka gooit zijn netten uit. Een teken van hoop en vertrouwen.

Veel families kregen psychosociale hulp. Psychologen in dienst van NCCSL identificeerden trauma's onder de overlevenden. In eerste instantie was het zoeken naar goede psychologen die de juiste taal spreken. Er zijn namelijk weinig die Sinhale of Tamil spreken, terwijl dat de taal van de doelgroep is. Ook de lokale kerken verzorgden programma's. Zij begeleidden getraumatiseerden en wezen hen een 'gespreksmaatje' toe.

Ook aan het herstel van de watervoorziening werd gewerkt op Sri Lanka.

Deze vrouw is druk bezig met het herstellen van haar huis. Ze woont hier samen met haar gezin. Veel huizen werden gerepareerd en ook verzorgde NCCSL tijdelijke huisvesting voor Srilankesen.

Veel vrouwen ontvingen een microkrediet voor het opzetten van een eigen onderneming. Zoals deze vrouw, die nu een winkeltje heeft en zichzelf in levensonderhoud kan voorzien.

Dit meisje doet goed haar best op school. Partner NCCSL heeft met de steun van ICCO & Kerk in Actie onderwijskundige ondersteuning gegeven aan scholieren.

Partnerorganisatie YEU (Yakkum Emergency Unit) van ICCO & Kerk in Actie, leert de kinderen in Indonesië wat ze het beste kunnen doen bij natuurrampen. Sinds november 2006 geeft YEU les aan de kinderen in dit getroffen gebied. YEU is lid van de alliantie Acting Churches Together.

Het team van partner YEU wijst de kinderen op de verschijnselen die kunnen optreden bij aardbevingen en rampen als de Tsunami.

De inhoud van de lessen is gericht op kinderen. Zo is de volgende generatie (beter) voorbereid op toekomstig natuurgeweld.

Vijftig kinderen hebben de lessen gevolgd in het opleidingscentrum van YEU.

Kinderen leren zichzelf door het lesprogramma van YEU (zoveel mogelijk) beschermen tegen de gevolgen van rampsituaties.

Om er zeker van te zijn dat de noodhulp en wederopbouw zonder onderscheid naar ras of sekse en aan het juiste doel zou worden besteed, hebben ICCO & Kerk in Actie de organisatie Corruption Watch ondersteund. De veertig waarnemers die bij deze organisatie zijn betrokken, houden toezicht op de uitvoering van de hulp die de overheid en andere donoren geven. Corruption Watch ziet er tevens op toe dat de bevolking inspraak krijgt bij de wederopbouwprogramma's.

Het creëren van toegang tot onafhankelijk, betrouwbare informatie is een belangrijk aspect van wederopbouw. Daarom ondersteunden ICCO en Kerk in Actie het AMRA-project (Aceh Media Reconstruction Assistance) van het Nederlandse Free Voice. Initiatiefnemers van deze organisatie zijn de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Vereniging van de Nederlandse Dagblad Pers, de Radio Wereldomroep en de Nederlandse Stichting van Hoofdredacteuren.

In Banda Aceh, Meulaboh en de westkust van Sumatra hebben Acehse vluchtelingen in totaal 45.000 radio's gekregen van één van de lokale partnerorganisaties van Free Voice: Kantor Berita Radio (KBR) 68H. Dit is een netwerk van radiostations door heel Indonesië waaronder ook in Aceh.

Het trainen en counselen van startende en ervaren lokale journalisten (schrijvende en niet-schrijvende) vormde een belangrijk onderdeel van het AMRA-project, evenals het opkomen voor de rechten van journalisten en persvrijheid in het algemeen.

Free Voice voerde het project uit in samenwerking met drie lokale partnerorganisaties.

Het AMRA-project richtte zich tevens op het herstellen van de radio-uitzendingen en het trainen en begeleiden een commissie die toezicht kan houden op de lokale radiostations.

De Tsunami trof de kust van Somalië over een lengte van 650 kilometer. Dit gebied kampt al vier jaar met afwisselend extreme droogte en wateroverlast. ICCO & Kerk in Actie leverden in deze regio kortdurende noodhulp via partnerorganisatie DBG, een particuliere Somalische organisatie die zich sinds 2001 richt op voedsel- en landbouwactiviteiten, herstel van de infrastructuur, werkgelegenheid en onderwijs.

In de regio's Benadir, Middle en Lower Shabelle, Galgadud en Mudug kregen 4.400 huishoudens (ongeveer 26.400 mensen) vlak na de Tsunami gedurende 75 dagen voedselpakketten. Verder werden er kleine boten met buitenboordmotor en visgerei aan 35 vissersfamilies verstrekt. Later kregen 1.550 andere families gedurende 90 dagen voedselpakketten en is er voor 375 vissersfamilies visgerei aangeschaft. Ook ontvingen toen nog eens 50 families die hun boten door de Tsunami waren kwijtgeraakt, nieuwe boten met buitenboordmotor. De boten en het voedsel zijn zoveel mogelijk op lokale markten gekocht.

In Thailand hielpen we vissersfamilies bij het herstellen van hun bedrijfjes. We deden dat samen met onze partnerorganisatie International Child Support met het oog op de schoolkinderen. Zij kunnen pas naar school als hun ouders hen niet nodig hebben om geld te verdienen. We hebben ons in Thailand vooral gericht op dorpen die tot onze komst waren uitgesloten van hulp.

De vissersfamilies kregen nieuwe boten, netten en ander visgerei om hun beroep weer te kunnen oppakken.

Het merendeel van de geholpen families is inmiddels in staat zichzelf in levensonderhoud te voorzien. Zij betalen de op leningbasis verstrekte materialen terug, zodat weer nieuwe mensen kunnen worden geholpen.

In zeven scholen in de Thaise provincies Krabi en Ranong zorgde onze partnerorganisatie voor nieuw lesmateriaal. Hiermee kunnen zo'n 690 kinderen aan de slag.

De kinderen zijn heel zuinig op de lesboeken en gaan er zorgvuldig mee om.

Nias werd drie jaar geleden erg beschadigd door de Tsunamiramp. Ruim een jaar later, op 28 maart 2005, bracht ook de zware aardbeving veel verwoestingen aan op dit eiland. ICCO & Kerk in Actie ondersteunden op Nias een consortium van vijf kerken (de BNKP, AMIN, AFY, ONKP en BNKP-I) bij hun programma Church Community Centre Reconstruction Programme. Dit programma richtte zich op de wederopbouw van kerkgebouwen, die vaak ook als dorpscentrum fungeren en daarom een belangrijke functie hebben.

Met intensieve deelname van de bewoners werden kerken hersteld. Op sommige locaties zijn nieuwe kerken gebouwd, in andere gebieden zijn bestaande gebouwen gerestaureerd. De kerken worden ingezet voor samenkomsten, trainingen aan de gemeenschap en als schuilplaats bij eventueel toekomstige rampen. Projectleider Jusup Sukatendel (links op de foto) is zeer actief voor zijn eiland.

Leden van lokale kerken maken zelf de bouwstenen voor het herstelwerk. In december 2007 zijn de laatste bouwprojecten afgerond. Er zijn dan 57 nieuwe kerken gebouwd in de regionale zones Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Sirombu en Lahewa. Helaas waren vijf geplande locaties in Teluk Dalam niet bereikbaar voor vrachtwagens. Met het geld dat hierdoor overbleef, is gekozen voor een duurdere lichtgewicht dakconstructie voor de nieuwe kerken. Ongeveer 1.000 andere gebouwen werden hersteld.

Op deze foto is één van de kerken te zien die door CCBRP werd gebouwd. De constructie en het dak werden gefinancierd uit buitenlandse giften. De lokale gemeenschap betaalde zelf materialen, zoals bakstenen, deuren, ramen, vloeren die nodig zijn om het gebouw af te maken.

Ook deze kerk in aanbouw zal straks worden ingezet voor het geven van trainingen. Zo is bijvoorbeeld een cursus gegeven aan een lid van de synode op het gebied van technische supervisie, logistiek management en projectmanagement en kregen kerkleiders lessen over boekhouden.

Samenwerken, van elkaar leren, deelname van de lokale bewoners en transparatie; een aantal belangrijke waarden binnen dit project. Het herstellen en bouwen van de kerken heeft ook geleid tot versterking van de organisatiegraad van de betrokken gemeenten.

ICCO & Kerk in Actie waren actief in de deelstaat Tamil Nadu in het Zuidoosten van India. Een deel van onze hulp was speciaal gericht op de Dalits, een groep mensen die in hun samenleving een achtergestelde positie hebben. In de bedevaartplaats Vailankanni werden tien Datitsfamilies verdreven van hun plek. ICCO & Kerk in Actie zorgde voor nieuwe huizen voor deze mensen. Na de noodhulpfase werkten ICCO & Kerk in Actie in India ondermeer samen met de organisatie Red een Kind. Het realiseren van onderwijs voor kinderen van Dalits vormde een belangrijk onderdeel van ons werk.

Om mee te werken aan het herstel van de economie hielpen ICCO & Kerk in Actie de lokale bevolking met de reparatie van productiemiddelen, zoals hier netten en boten.

Aan het begin van 2006 werden visdroogapparatuur en naaimachines verstrekt.

Vissers gaan de zee weer op en repareren de netten.

In tien dorpen werden sportmaterialen uitgedeeld. Sport is vaak een goed middel om psychosociale hulp te kunnen verlenen. Verder kregen sommige inwoners een fiets, zoals deze drie jongens. In vier dorpen werd tevens gezorgd voor vluchtplaatsen, zodat de bevolking kan schuilen bij nieuw natuurgeweld.

In de bedevaartplaats Vailankanni verloren tien Dalitsfamilies door de Tsunami hun huis en bezittingen. Maandenlang bivakkeerden zij in een overdekte hal op het terrein van de katholieke kerk. Zij werden voorzien van voedsel en kleding en ontvingen hulp bij het opzetten van activiteiten voor het verwerven van een inkomen. Met de komst van een grote stroom bedevaartgangers in het vooruitzicht, moesten de families noodgedwongen verder zwerven. De organisatie waar ICCO & Kerk in Actie lokaal mee samenwerkt, beschikte tegen die tijd over restfondsen van een eerder huizenprogramma. Van dit fonds konden we huizen bouwen voor de ontheemde families. Ook het elektriciteitsnet en een waterput werden geleverd.

Welkom

Op deze site ziet u in vogelvlucht hoe ICCO & Kerk in Actie na de Tsunami hulp hebben gegeven. Wij danken u voor uw steun en bijdrage!

>
Klik met de muis op de
projecten voor meer
informatie