ICCO & Kerk in Actie werken samen aan een betere wereld. De organisaties bieden  toekomstperspectief aan mensen en kinderen wereldwijd. ICCO & Kerk in Actie delen een protestants christelijke identiteit en combineren jaren ervaring en een diversiteit aan relaties en partners in ontwikkelingsland.

Kijk voor meer info op:
www.icco.nl
www.kerkinactie.nl

Colofon
Deze website is gemaakt door Dirigo Communicatie in opdracht van ICCO & Kerk in Actie.
ICCO & Kerk in Actie zijn gevestigd aan de Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht, telefoon: 030 – 880 1456.

Fotoverantwoording
Abdi R. Tarigan, ACT International
Paul Jeffrey, ACT International
CWS, ACT International
YEU, ACT International
Free Voice
Elsaka
Liesbeth Dirks, ICCO & Kerk in Actie
Tommy Hasugian, Jusup Sukatendel, CCBRP

Persinformatie
journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met:
Barbara Bosma, persvoorlichter
Tel: 06 - 22 454 112