Op 26 december 2004 werden we opgeschrikt door één van de grootste natuurrampen ooit: de Tsunami. Deze vloedgolf werd veroorzaakt door een aardbeving vlak voor de kust van Noord-Sumatra. De eerste en zwaarste beving had een kracht van 9,3 op de schaal van Richter Zo'n 230.000 mensen kwamen bij de ramp om. Twee miljoen mensen raakten ontheemd, vijf miljoen mensen werden in hun bestaan bedreigd. De totale kosten van de ramp zijn geschat op elf miljard dollar.

We zijn nu drie jaar verder. De Tsunami is bij de meeste Nederlanders naar de achtergrond van hun denken verschoven. Maar de overlevenden van de ramp hebben nog dagelijks met de gevolgen te maken. Toch kunnen we na drie jaar een streep trekken onder de steun aan de slachtoffers van de Tsunami. De samenwerkende hulporganisaties, waar ICCO & Kerk in Actie deel van uit maken, hebben afgesproken de ontvangen gelden binnen drie jaar te besteden. We kijken terug op drie jaar waarin we veel hebben kunnen betekenen. Het verheugt ons te kunnen constateren dat sommige  overlevenden nu betere leefomstandigheden kennen dan vóór de Tsunami.

Dit betekent niet dat de wederopbouw helemaal klaar is. ICCO & Kerk in Actie blijven in de getroffen gebieden actief met armoedebestrijding.