ICCO & Kerk in Actie bieden noodhulp en wederopbouwhulp in India, Indonesië, Sri Lanka, Thailand en Somalië. We doen dat vanuit een specifiek op de Tsunami gericht programma. Onze strategie is erop gericht om vanuit de noodhulpsituatie met lokale partnerorganisaties te werken aan structurele verbetering van levensomstandigheden. Het accent ligt op wederopbouw. Belangrijkste aandachtspunten zijn: huisvesting, levensonderhoud, capaciteitsopbouw van lokale organisaties, verantwoording afleggen, mensenrechten en rampenparaatheid. Met onze hulpverlening hebben we willen bereiken dat de getroffenen nu drie jaar na de ramp in betere omstandigheden leven dan vóór de Tsunami.

We hebben de afgelopen drie jaren ervoor gekozen vrijwel uitsluitend lokale partnerorganisaties te financieren voor de uitvoering van noodhulp- en wederopbouwprogramma's. De lokale partnerorganisaties vormen de brug naar de doelgroepen. Deze mensen worden aangespoord om vanuit hun specifieke behoeften de eigen ontwikkeling ter hand te nemen. De lokale organisaties vormen tevens een motor in het proces van democratisering en maatschappijopbouw.

De lokale partnerorganisaties met wie wij samenwerkten, kenden wij deels al vanuit ons eigen netwerk. Ook hebben we veel gewerkt met partners uit het netwerk van ACT International (= Action by Churches Together). ICCO & Kerk in Actie maken deel uit van dit netwerk. Tevens financierden ICCO & Kerk in Actie aanvragen van Nederlandse organisaties met onder andere een protestants-christelijke signatuur.